• Facebook Rocks

  Go to Blogger edit html and replace these slide 1 description with your own words. ...

 • Facebook vs Twitter

  Go to Blogger edit html and replace these slide 2 description with your own words. ...

 • Facebook Marketing

  Go to Blogger edit html and replace these slide 3 description with your own words. ...

 • Facebook and Google

  Go to Blogger edit html and replace these slide 4 description with your own words. ...

 • Facebook Tips

  Go to Blogger edit html and replace these slide 5 description with your own words. ...

เรื่องที่ยังไม่มีชื่อ # 3

เมื่อความรักร้องเรียกเธอจงตามมันไป 


แม้ว่าทางของมันนั้นจะขรุขระและชันเพียงไร 


และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน 


แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอ 


และเมื่อมันพูดกับเธอ จงเชื่อตาม 


แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ 


ดังลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกราญไปฉะนั้น


เพราะแม้ขณะที่ความรักสวมมงกุฎให้เธอ มันก็จะตรึงกางเขนเธอ 


และขณะที่มันให้ความเติบโตแก่เธอนั้น มันก็จะตัดรอนเธอด้วย 


แม้ขณะเมื่อมันไต่ขึ้นไปสู่ยอดสูง และลูบไล้กิ่งก้านอันแกว่งไกวในแสงอรุณ 


แต่มันก็จะหยั่งลงสู่รากลึก และเขย่าถอนตรงที่ยึดมั่นอยู่กับดินด้วย


ความรักจะรวบรวมเธอเข้าดังฝักข้าวโพด 


มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปล่า 


แล้วมันจะร่อนเพื่อให้เธอหลุดจากเปลือก 


มันจะบดเธอจนเป็นผงขาว


แล้วก็จะขยำจนเธออ่อนเปียก 


แล้วมันก็จะนำเธอเข้าสู่ไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน 


เพื่อว่าเธอจะได้กลายเป็นอาหารทิพย์ของพระเป็นเจ้า


ความรักจะกระทำสิ่งทั้งหมดนี้แก่เธอ 


เพื่อว่าเธอจะได้หยั่งรู้ความลับของดวงใจเธอเอง 


และด้วยความรู้นั้นเธอก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของดวงใจแห่งชีวิตอมตะ 


แต่ถ้าหากด้วยความกลัว เธอมุ่งแต่แสวงหาความสงบสุขและความสำราญจากความรัก 


ก็จะเป็นการดีกว่าที่เธอควรจะปกคลุมความเปลือยเปล่าของตนและหลีกหนีออกไปเสียจากลานบด 


ไปสู่โลกอันไร้ฤดูกาล ที่ซึ่งเธอจะหัวเราะก็ไม่เต็มที่และจะร้องไห้ก็ไม่เต็มที่


ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง 


และก็ไม่รับเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง 


ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมให้ถูกครอบครอง 


เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก 


เมื่อเธอรัก อย่าได้พูดว่า 


พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในดวงใจเรา แต่ควรพูดว่าเราอยู่ในดวงใจพระผู้เป็นเจ้า 


และอย่าได้คิดว่า เธอสามารถนำแนวทางของความรักได้ 


เพราะถ้าความรักพบว่าเธอมีคุณค่าพอแล้วก็จะเป็นผู้นำแนวทางของเธอเอง 


ความรักไม่มีปรารถนาสิ่งอื่นใด นอกจากที่จะทำตนเองให้สมบูรณ์ 


แต่ถ้าหากเธอรัก และจำต้องมีความปรารถนา ก็ขอให้ความปรารถนาของเธอจงเป็นดังนี้


เพื่อจะละลายและไหลดังธารน้ำ ซึ่งส่งเสียงเพลงกล่อมราตรี 


เพื่อจะเรียนรู้ความปวดร้าว อันเกิดแต่ความอ่อนโยนละมุนละไมเกินไป 


เพื่อจะต้องบาดเจ็บ ด้วยความเข้าใจในความรักของตนเอง 


และเพื่อจะยอมให้เลือดหลั่งไหลด้วยความเต็มใจและปราโมทย์ 


เพื่อจะตื่นขึ้น ณ รุ่งอรุณด้วยดวงใจอันปิติและขอบคุณความรักอีกวันหนึ่ง 


เพื่อจะหยุดพัก ณ ยามเที่ยง และเพ่งพินิจความสุขซาบซึ้งของความรัก 


เพื่อจะกลับบ้าน ณ ยามพลบค่ำด้วยความรู้สึกสำนึกคุณ


และเพื่อจะหลับไปพร้อมกับคำสวดมนต์ภาวนาสำหรับคนรักในดวงใจ 


และเพลงสรรเสริญบนริมฝีปากของเธอ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com