• Facebook Rocks

  Go to Blogger edit html and replace these slide 1 description with your own words. ...

 • Facebook vs Twitter

  Go to Blogger edit html and replace these slide 2 description with your own words. ...

 • Facebook Marketing

  Go to Blogger edit html and replace these slide 3 description with your own words. ...

 • Facebook and Google

  Go to Blogger edit html and replace these slide 4 description with your own words. ...

 • Facebook Tips

  Go to Blogger edit html and replace these slide 5 description with your own words. ...

เรื่องที่ยังไม่มีชื่อ # 13

สมการชีวิต=โลกแห่งการสมมติ1+1=2


E=mc2


1น00.000000000000000000000000001=0


0.999999999999999999999999999=1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = สมมติ ปริมาณ มากน้อย ยาวสั้น สูงต่ำ ลำดับ ก่อนหลัง


ปัญหา=สิ่งที่ต้องการ-สิ่งที่เป็นจริง


ทุกข์=ความอยาก-ความจริง


ความเครียด=ความต้องการ/ความสามารถ


ความจริง=จินตนาการxเจตนา 


ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับ และรู้จักพอ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com